วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

การ Update Version ของโปรแกรม HOSxP_PCU

เมื่อใช้งานโปรแกรม HOSxP_PCU และมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ท จะปรากฏหน้าจอ Confirm แจ้งข้อความ... ? Please confirm in stall PCU New version (3.54.x.xx)? ถ้าเราเลือกตอบ Yes เครื่องก็จะทำการ Update Version ใหม่ตามที่แจ้งทันที...การอัพเดทเวอร์ชั่นไปแล้ว ไม่สามารถอัพเดทเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าได้ (ฐานข้อมูลจะเสียหาย)
ในกรณีที่ใช้งานแบบ Server ปัญหาที่จะเกิดตามมา คือ เครื่องลูกข่าย ที่ยังไม่ได้ Update Version (เดียวกัน) จะใช้งานฐานข้อมูลไม่ได้ วิธีแก้คือต้องอัพเดทเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันทุกเครื่อง
เนื่องจากโปรแกรมมีการเปลี่ยน Version บ่อยมาก ให้รอ...ทีมจังหวัด ตรวจสอบเวอร์ชั่นของโปรแกรม แก้ไข Bug ที่เกิดขึ้น แจ้งให้ใช้ต่อไป... Update version เป็น 3.54.1.5b (download ที่หน้าเว็บ สสจ.เลย)