วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลองค์กรชุมชน


จากการที่ได้เขียนรายงาน CUSTOM-ทะเบียน อสม.cds เมื่อพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบกับข้อมูลองค์กรชุมชน (อสม) ในบัญชี 8 พบว่า บางหมู่บ้านมีจำนวน อสม. ไม่ตรงกัน ภาพที่ 1 กับภาพที่ 2
ภาพที่ 1 รายงาน CUSTOM-ทะเบียน อสม

ภาพที่ 2 ข้อมูลองค์กรชุมชน (อสม.)
เมื่อนำข้อมูลของคนที่เกินมาจากข้อมูลองค์กรชุมชน (อสม.) ไปตรวจสอบข้อมูลบุคคล ในบัญชี 1 ที่แทบ ตำแหน่งในชุมชน พบว่า มีข้อมูลวันที่แต่งตั้ง แต่ไม่มีข้อมูลชื่อตำแหน่ง


ภาพที่ 3 ข้อมูลบุคคล

การแก้ไขให้ตรวจสอบว่า บุคคลนี้เป็น อสม. จริงหรือไม่
ถ้าเป็น อสม. จริง ก็ให้คลิกเลือกชื่อตำแหน่ง เป็น อสม แล้วบันทึก โปรแกรมก็จะเพิ่มข้อมูลบุคคลนี้ที่องค์กรชุมชน (อสม) ในบัญชี 8
ถ้าไม่ได้เป็น อสม. ก็ให้ลบข้อมูลวันที่แต่งตั้ง แล้วบันทึก โปรแกรมก็จะลบข้อมูลบุคคลนี้ออกจากองค์กรชุมชน (อสม) ในบัญชี 8

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การ Import Report ในโปรแกรม HOSxP_PCU

เมื่อมีรายงานตัวใหม่ ตัวอย่าง เช่น CUSTOM-ทะเบียน อสม.cds ซึ่งยังไม่มีในเมนูรายงาน โปรแกรม HOSxP_PCU ถ้าต้องการให้มีรายงานตัวนี้ใน เมนูรายงาน มีขั้นตอนการนำเข้ารายงาน(นำเข้าที่เครื่อง Server) ดังนี้
1. ไปที่เมนู Tools --- Report Designer
2. คลิกที่ปุ่ม Import Report --- คลิกเลือกที่เก็บไฟล์รายงาน
คลิกเลือกไฟล์รายงาน ที่ต้องการ --- คลิกที่ปุ่ม Open

3. คลิกที่ปุ่ม Yes
3. คลิกที่ปุ่ม OK


รายงาน CUSTOM-ทะเบียน อสม.cds

ก็จะไปอยู่ที่เมนูรายงาน

Report Central

module --- Loei_report


รายงานใหม่ Download file ที่งานข้อมูลข่าวสาร ICT
HOSxP/HOSxP_PCU ระบบโปรแกรมข้อมูลผู้ป่ว

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แนวทางการจัดทำข้อมูล OPPP ปี 55 (2) : by คิดคม

แนวทางการจัดทำข้อมูล OPPP ปี 55 : by คิดคม

Performace การจัดทำข้อมูล : by คิดคม

ต่อเนื่องเรื่องการติดตามงานค่ะ

มีผู้บริหารและผู้ดูแลระบบหลายคนให้ความสนใจในเรื่องที่งาน ICT ได้นำเสนอใน กวป. ขอเรียนว่าได้นำข้่อมูลดังกล่าวมาจากเวปไซต์ สปสช. ตามที่แสดงนี้ค่ะ หากผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบได้เลยโดยไม่ต้องมี login ค่ะ

ติดตามงานเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้มีนัดหมายติดตามงานกับทาง รพ.นาด้วงครับ ในช่วงเช้า อิ๊ด Admin รพ.เอราวัณโทรมาปรึกษาเรื่องข้อมูล OPPP ที่ทาง ICT จังหวัดนำเสนอในที่ประชุม กวป. ในหลาย รพ.ยังมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานครับ ซึ่งคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแก้ไขกันต่อไป ในส่วนของ รพ.ผมคิดว่าน่าจะต้องตรวจสอบก่อนส่งให้ สปสช. แต่จะประสานงานกันอย่างไรเรื่องส่งข้อมูลให้ตรวจสอบคงต้องให้ทางทีมจังหวัดช่วยเป็นผู้ประสานงานให้อีกที


ในส่วนของ รพ.เอราวัณ ปัญหาเกิดจากการส่งข้อมูลผิดพลาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เดือนเดียวเท่านั้นครับ ทำให้มีผลต่อคุณภาพของข้อมูลในภาพรวม


ในช่วงบ่ายแจ้งยกเลิกการจัดประชุม HOSxP PCU ของ  รพ.สต.ในเขตอำเภอเชียงคาน เนื่องจากรถยนต์ที่ผมจองไว้ยังไม่ได้ครับ ช่วงนี้เลยค่อนข้างลำบาก เดิมทีคิดว่าจะได้ภายในต้นเดือนนี้แต่ทางเซลล์แจ้งมาว่ายังไม่ได้คงต้องร้องเพลงรอไปก่อน โชคดีที่น้องๆ ก็ไม่สะดวกด้วยเพราะตรงกับช่วงเลือกตั้ง นายก อบจ. 

ในส่วนของ รพ.นาด้วง อามิน ติดตามงานดีมากครับ ตรงเวลาที่นัดหมายกันไว้ วันนี้มีการแก้ไขข้อมูลวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน และสอนการใช้งานแก้ไขทะเบียน ANC บัญชี 2 และบัญชี 1  โดยผมขอให้รีบดำเนินการแก้ไขภายใน 1เดือน ก่อนส่งออกคงต้องขอตรวจสอบข้อมูลกันก่อน และวันพรุ่งนี้อามินจะอัพเวอร์ชั่น HOSxP เป็น 3.54.7.30 ในส่วนของทะเบียนนัดที่จะให้แสดงข้อมูลกิจกรรม ให้ อ.อาร์มทำแล้วครับ พร้อมกับทะเบียนรับบริการของ รพ.สต.ด้วย ซึ่งภายในสัปดาห์นี้น่าจะเสร็จเรียบร้อย
  1. การอัพเดต HOSxP ให้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน............ดำเนินการแล้ว
  2. การปรับฐานข้อมูลวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน..................ดำเนินการแล้ว
  3. การทำทะเบียนรายงานนัดให้แสดงรายการวัคซีน....ดำเนินการแล้ว
เดือนสิงหาคม รพ.ทุกแห่งจะต้องเริ่มพิมพ์แบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ป่วยลงชื่อรับทราบทุกรายที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรง ไม่รู้ทุกแห่งเริ่มทำกันหรือยังนะครับ เพราะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป