วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทดสอบระบบ

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยขอใช้ช่องทางนี้เพื่อเราชาวสา'สุข จังหวัดเลย (ต่างจังหวัดก็ยินดีนะครับ)ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน ติดตาม การใช้งาน HOSxP-PCU ของเรานะครับ