วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.11.19

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.11.19
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...

     ดาวน์โหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ