วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายงานทะเบียนติดตามโภชนาการเด็กนักเรียน

     รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนติดตามภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียน  ดังนี้
        1. รายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนติดตามโภชนาการเด็กนักเรียน  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามโภชนาการเด็กนักเรียน แสดงข้อมูลนักเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลงานโภชนาการ

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) เรียงลำดับตามโรงเรียน และชั้น

        2. รายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนติดตามนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน&อ้วน  ตามภาพ


     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามนักเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลงานโภชนาการ แสดงเฉพาะนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนเท่านั้น

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) แสดงเฉพาะนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน&อ้วน
     3) เรียงลำดับตามโรงเรียน และชั้น
 
    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_stu1.rar , lrt_stu2.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.58.6.25

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.6.25
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table


What new in:  HOSxP PCU 3.58.6.25
ปรับปรุงระบบส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
     1) ให้สามารถส่งออกแฟ้ม NUTRITION ได้ทุกเดือน     2) เพิ่ม Link รหัสแพทย์แผนไทย ให้มีข้อมูล PROVIDER ส่งออกแฟ้ม PROCEDURE_OPD
ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายงานรายชื่อบุคคลอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)

    ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ให้งาน ICT จัดทำรายงานรายชื่อบุคคลอายุครบ 60 ปี

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-รายชื่อบุคคลอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้ค้นหาบุคคลอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)  ส่งออก Excel เพื่อ Copy ใส่ Sheet ข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล เพิ่มเติม ในกรณีที่มีอายุครบ 60 ปี หลังจากที่ได้จัดทำทะเบียนคัดกรองผู้สูงอายุแล้ว

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)
     2) แสดงข้อมูลเฉพาะผู้ที่ยังไม่เสียชีวิต สถานะยังไม่จำหน่ายหน่ายจากบัญชี 1
     3) เรียงลำดับตาม Typearea 1 , 3
     4) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามวันเกิด

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK

 
    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_older8.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายงานรายชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

     ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ให้งาน ICT จัดทำรายงานรายชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้ส่งออก Excel เพื่อ Copy ใส่ Sheet ข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-รายชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ตามภาพ    เป็นรายงานสำหรับใช้ส่งออก Excel เพื่อ Copy ใส่ Sheet ข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามอายุ (อายุ 60ปีขึ้นไป)
     2) แสดงข้อมูลเฉพาะผู้ที่ยังไม่เสียชีวิต
     3) เรียงลำดับตาม Typearea 1 , 3
     4) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามวันเกิด

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK


    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_older7.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCUวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR

     รพ.สต. อยากได้รายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-รายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR  ตามภาพ     เป็นรายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR
     แสดงข้อมูลผู้มารับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีน MMR  แสดงวันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล,  เลขบัตรประชาชน, อายุ(ปี), อายุ(เดือน), MMR1, MMR2, MMRs, บ้านเลขที่, หมู่ที่, ตำบล อำเภอ จังหวัด และ อสม. ที่รับผิดชอบ

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันเกิด ที่เลือก
     2) แสดงเฉพาะวัคซีนที่มีรหัสส่งออก (export_vaccine_code)
MMR1 ใช้ export_vaccine_code="061"
MMR2 ใช้ export_vaccine_code="073"
MMRs ใช้ export_vaccine_code="072"
     3) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามวันเกิด

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK


    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_mr2.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายงานทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2

     รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2
     แสดงข้อมูลผู้มารับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีน MMR2 ดึงข้อมูลจากระบบงานเชิงรับ One stop service แสดงวันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล,  เลขบัตรประชาชน, อายุ(ปี), การวินิจฉัย ICD10 = concat(vs.pdx,"  ", vs.dx0,"  ", vs.dx1,"  ",vs.dx2) as Dx, รหัสส่งออก, วัคซีน,  Lot No. , วันหมดอายุ, วันนัดครั้งต่อไป, บ้านเลขที่, หมู่ที่, ตำบล อำเภอ จังหวัด และ อสม. ที่รับผิดชอบ

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการ ที่เลือก
     2) แสดงเฉพาะวัคซีนที่มีรหัสส่งออก (export_vaccine_code="073")
     3) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามงวันที่รับบริการ

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK

     การบันทึกข้อมูลการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2 ในโปรแกรม HOSxP PCU  ดังนี้     1) แผนก:      ให้ Drop down เลือก อื่นๆ
     2) แทบ: การวินิจฉัย  ICD10 = Z274  Need for immunization against measles-mumps-rubella [MMR]
     3) แทบ: Vaccine  ให้ Drop down เลือก วัคซีน MMR2  (รหัสส่งออก = 073)

    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_mr1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.58.4.23

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.4.23
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table


ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ