วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

การ Restore ข้อมูล HOSxP เข้า Notebook

สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่น้องชาว blog และผุ้สนใจทั่วไปครับ วันนี้ผมจะมาสอนการ restore ข้อมูล hosxp เข้าในเครื่อง notebook เพื่อนำไปใช้งาน offline ครับ

1.ลงฐานข้อมูล mysql ก่อนนะครับ หากเครื่องไหนมีแล้ว ก็ไม่ต้องลงอีกข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย โดยลงจากไฟล์ Full Setup HOSxP 3.55.10.8 เพราะเป้น mysql เวอรืชั่น 5.5.32 ครับ ดับเบิ้ลคลิกโลด


 2.โปรแกรมถาม License Agreement ให้เราตอบ I Agree


 3.ขั้นตอนนี้ ให้ติ๊กเลือก ทั้ง 2 ข้อ ในกรณียังไม่เคยลง HOSxP และ MySQL ครับ  ถ้าใครยังไม่มี MySQL ก็ให้เลือกติดตั้งแต่เฉพาะ MySQL นะครับ4.เมื่อติดตั้ง MySQL เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ Navicat สร้าง Connection เพื่อติดต่อกับ MySQL


 5.กรอกข้อมูลดังนี้

  • Connection Name : ชื่ออะไรก็ได้ เป็นภาษาอังกฤษ
  • Host Name/IP Address : ให้ใส่ localhost หรือ 127.0.0.1
  • Port : 3306
  • Username : sa 
  • Password : sa

หมายเหตุ : หากใครติดตั้ง MySQL จาก HOSxP ในข้อ 3 Username/Password จะใช้ sa นะครับ


 6.เมื่อสร้าง Connection  MySQL ด้วย Navicat เรียบร้อยแล้ว  ให้ดับเบิ้ลคลิก ที่หน้าต่างด้านซ้ายมือ ตามชื่อ Connection Name  ที่เราตั้งชื่อไว้ในข้อ 5 ให้สถานะของ MySQL เป้นสีเขียวก่อนนะครับ


 7.คลิกขวาที่ชื่อ Connection Name ที่เราตั้งไว้ แล้วเลือก New Database เพื่อสร้างฐานข้อมูล ใหม่ 8.กรอกข้อมูลดังนี้

  • Database Name : ตั้งชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการใช้อักษรอังกฤษเท่านั้น ไม่มีช่องว่าง เช่น hosxp_pcu
  • Chracter set : เลือกเป็น tis620 -- TIS620 Thai เท่านั้น
  • Collation : tis620_thai_ci เท่านั้น
9.เปิดโปรแกรม HOSxP ขึ้นมา แล้วกดตั้งค่า Connection ดังรูป 10.กรอกข้อมูลดังนี้
Host : localhost หรือ 127.0.0.1
Database : ชื่อฐานข้อมูลที่เราตั้งไว้ในข้อ 8
User : sa
Password : sa
แล้วกดปุ่ม ทดสอบการเชื่อมต่อ ถ้าหาก เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ จะขึ้น Popup ดังภาพ11.ก่อนออกจากหน้า ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ในช่อง Provider Url ให้เราใส่คำว่า emergency แล้วคลิก ตกลง


12.ในช่อง Login และ Password ให้ใส่ emergency แล้วคลิก ตกลง 13.เมื่อเข้ามาแล้วจะมีหน้าต่าง Mysql Restore ให้คลิกที่ "นำข้อมูลมาใช้ (Restore)" แล้วกดเลือกไฟล์ backup ที่เรามี 14.เมื่อเลือกไฟล์ backup ได้แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Check Backup เพื่อตรวจสอบไฟล์ Backup ที่เรามี

    ในขั้นตอนนี้มี 2 กรณีให้เลือก คือ

    14.1 ต้องการ นำข้อมูลตารางที่เลือกเท่านั้น มาใช้งาน โดยเลือกข้อมูลตารางบางตารางมาให้ กรณีนี้ส่วนมากจะใช้กันแพร่หลาย เพราะ เราจะยังไม่ีนำตารางที่ลงท้ายด้วย _log มาใช้ในตอนนี้เพราะว่า จะทำให้การ Restore ข้อมูลเกิดความล่าช้าในขั้นตอนนี้ โดยขั้นตอนการเลือกตาราง คือ คลิกเลือกตารางแรก แล้ว กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วเลือกเม้าส์ลงมาล่างสุดในช่องของชื่อตารางที่ปรากฏ จากนั้น คลิกเลือกตารางสุดท้าย ทุกตารางจะถูกเลือก แล้วให้ปล่อยปุ่ม Shift แล้วกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกตารางที่ไม่ต้องการออก

    14.2 ต้องการ นำข้อมูลทั้งหมดทุกตารางมาใช้  ขั้นตอนนี้จะใช้ในกรณีที่นำเข้าข้อมูลกลับเข้าสู่เครื่อง Server เพราะมีทรัพยากรเครื่องที่ดีกว่า Notebook


เมื่อได้เลือกในข้อ 14 ไปแล้ว ขอให้รอจนกว่าจะมี popup ข้อความขึ้นมาว่า Restore Done ครับ เท่านั้น ท่าก็จะได้ ข้อมูล Offline ไปใช้ในการทดสอบการใช้งาน หรือเขียนรายงานของท่านแล้วครับ

คำเตื่อน โปรดใช้ด้วยความระมัดระวังหากไม่มั่นใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม

     รพ.สต.นาอ้อ อำเภอเมืองเลย ขอรายงานทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-LRT-ทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม.cds  ตามภาพ     เป็นรายงานที่แสดงวันที่ตรวจคัดกรอง, ชื่อ-สกุล, อายุ, มีประจำเดือนครั้งแรก, มีบุตรคนแรก, ญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม, ใช้ยาคุมกำเนิด, จำนวนปีที่ใช้, หมดประจำเดือนที่อายุ, จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์, เคยให้นมบุตรอย่างน้อย 4 เดือน, ตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอทุกเดือน, ที่อยู่

   เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะหญิงอายุ 30-70 ปี ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
     2) แสดงข้อมูลตาม ช่วงวันที่ตรวจคัดกรอง ที่เลือก
     3) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ตรวจคัดกรอง


     ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_bc_screen1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

     ระบบรายงาน  >> รายงาน Hosxp pcu


     เมื่อนำเข้ารายงานในโปรแกรม HOSXP PCU  สามารถเรียกใช้รายงานได้ที่เมนู
     รายงาน  >> Report Central  >> module: Workerวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.57.4.1

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.57.4.1
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

What new in:  HOSxP_PCU version: 3.57.4.1
     - ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.57.1.7 มีตารางเพิ่มขึ้น 301 ตาราง
     - มีการปรับปรุงระบบคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเปิดโรงพยาบาลหนองหิน โดยมีท่าน นพ.สสจ.เลยเป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนของการเตรียมการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้พูดคุยกับพี่เลี้ยงของโรงพยาบาลหนองหิน คือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภูกระดึง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้ขั้นต่ำดังนี้ แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องแม่ข่าย (server) HOSxP 1 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายสำรอง (Slave) HOSxP 1 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต 1 เครื่อง ตู้ Rack 42 U 1 ตู้ เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA 1 เครื่อง Swich 3 เครื่อง Access point 3 เครื่อง ลูกข่าย เครื่องตั้งโต๊ะ (PC) ทั้งหมด 32 เครื่อง ดังนี้ งานเวชระเบียน+ประกัน 4 เครื่อง, ER 2 เครื่อง, OPD 2 เครื่อง, ห้องตรวจ 3 เครื่อง, ทันตกรรม 2 เครื่อง, ชันสูตร 2 เครื่อง, X-ray 1 เครื่อง, เวชปฏิบัติ 2 เครื่อง, แพทย์แผนไทย 1 เครื่อง, กายภาพบำบัด 1 เครื่อง, IPD 2 เครื่อง, ห้องยา 4 เครื่อง, การเงิน 1 เครื่อง, บริหาร 3 เครื่อง, ห้องประชุม (Conferrence) 1 เครื่อง เครื่องพกพา (Notebook) IT 1 เครื่อง, ประกัน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Laser ทั้งหมด 10 เครื่อง ดังนี้ งานประกัน 2 เครื่อง, เวชปฎิบัติ 2 เครื่อง, IPD 2 เครื่อง, การเงิน 2 เครื่อง, บริหาร+IT 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์หัวเข็ม ทั้งหมด 6 เครื่อง ดังนี้ งานประกัน (Register) 2 เครื่อง, ออกบัตรนัด 2 เครื่อง, ชัณสูตร 1 เครื่อง, X-ray 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Termal 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction 1 เครื่อง เครื่อง Scanner 2 เครื่อง เป็นแบบความเร็วสูง 1 เครื่อง เครื่อง Webcammera 2 เครื่อง เครื่องอ่าน Smart card 2 เครื่อง เครื่องอ่าน finger print 2 เครื่อง อุปกรณ์ conferrence 1 ชุด

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ นับจากช่วงอายุครรภ์(สัปดาห์)

     จากบทความตอนที่แล้ว เรื่อง  รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ซึ่งรายงานดึงข้อมูลครั้งคุณภาพ โดยนับจากการมารับบริการตรวจก่อนคลอดอยู่ในช่วงคุณภาพ (ที่มีเครื่องหมายถูก สีเขียว) นั้น

     เนื่องจากโปรแกรม HOSxP_PCU version 3.57.1.7 มี Bug การคำนวณอยูในช่วงคุณภาพ (เครื่องหมายถูก สีเขียว) ทั้งๆที่มารับบริการอยู่ในช่วง week_min_quality กับ week_max_quality
แต่โปรแกรมคำนวณเป็นไม่อยูในช่วงคุณภาพ (เครื่องหมายกากบาท สีแดง)  ทำให้รายงานมีข้อมูลครั้งคุณภาพน้อยกว่าความจริง  ในโปรแกรมคงต้องรอให้บริษัท BMS แก้ Bug ในเวอร์ชั่นต่อไป...
ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน เพิ่มเติมอีก  คือ

     รายงาน CUSTOM-LRT-รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ.cds  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้ประกอบการสรุปการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ของหญิงคลอดในช่วงวันที่ที่ต้องการ ว่าฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพหรือไม่

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ประชากรเฉพาะผู้ที่มีประเภทการอยู่อาศัยเป็น 1,3 เท่านั้น (1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง, 3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขต)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
     2) แสดงข้อมูลตาม ช่วงวันที่คลอด ที่เลือก
     3) คุูณภาพครั้งที่ 1-5  นับจากช่วงอายุครรภ์(สัปดาห์)  week_min_quality กับ week_max_quality ที่มารับบริการตรวจก่อนคลอดครั้งนั้น
     4) เรียงลำดับตามวันที่คลอด


    ต้องการใช้รายงานนี้  loei_report_anc_quality1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU


วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ

     มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบงานบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์)  เพิ่มเติม คือ

     รายงาน CUSTOM-รายงานการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ.cds  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้ประกอบการสรุปการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ของหญิงคลอดในช่วงวันที่ที่ต้องการ ว่าฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพหรือไม่

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ประชากรเฉพาะผู้ที่มีประเภทการอยู่อาศัยเป็น 1,3 เท่านั้น (1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ แ ละอยู่จริง, 3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขต)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)
     2) แสดงข้อมูลตาม ช่วงวันที่คลอด ที่เลือก
     3) คุูณภาพครั้งที่ 1-5  ดึงข้อมูลจากการมารับบริการตรวจก่อนคลอด >> อยูในช่วงคุณภาพ (ที่มีเครื่องหมายถูก สีเขียว)
     4) เรียงลำดับตามวันที่คลอด


    ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_anc_quality.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU
วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายงานทะเบียนติดตามระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยความดันโหิตสูงรับบริการในคลินิกพิเศษ

     มีรายงานที่เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามระดับความดันโลหิต เพิ่มเติมอีก 1 รายงาน คือ

     รายงาน CUSTOM-ทะเบียนติดตามระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยความดันโหิตสูงรับบริการในคลินิกพิเศษ.cds  ตามภาพ


     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยความดันโหิตสูงรับบริการในคลินิกพิเศษ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าระดับความดันโลหิต 3 ครั้งสุดท้ายว่าผู้ป่วยควบคุมความดันโลหิตได้หรือไม่

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) ผู้รับบริการต้องลงทะเบียนในคลินิกพิเศษ >> คลินิกเบาหวาน  สถานะปัจจุบัน: ยังรักษาอยู่  และยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียน
     2) แสดงข้อมูลตามปีงบประมาณที่เลือก >> โดยดึงข้อมูลจากวันที่มารับบริการในคลินิกควานดันโลหิตสูง
     3) ผู้รับบริการในคลินิกควานดันโลหิตสูง ระบุประเภทการมาของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ (คลินิกที่นัดมา: ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า ควานดันโลหิตสูง และติ๊กมาตามนัดของคลินิกพิเศษ หรือติ๊กมาผิดนัด แต่มารับบริการในคลินิกพิเศษ)
     4) ต้องมีการวัด BP อย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณนั้น


    ต้องการใช้รายงานนี้ loei_report_ht_control_bp.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU