วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทะเบียนการคัดกรอง DMHT พร้อมภาวะเสี่ยง 7 ข้อ


     รพ.สต. หลายแห่ง ขอรายงานทะเบียนการคัดกรอง DMHT พร้อมภาวะเสี่ยง 7 ข้อ (ส่งออก Excel) ตามภาพ     เป็นทะเบียนการคัดกรอง DMHT แยกรายหมู่บ้าน แสดงเพศ, ชื่อ-สกุล, บ้านเลขที่, วดป.เกิด, อายุ, เลขบัตรประชาชน,น้ำหนัก, ส่วนสูง, BMI, รอบเอว, ระดับน้ำตาล(FCG), ความดัน(BPS), ความดัน(BPD), ภาวะเสี่ยง 7 ข้อ, สรุปมีภาวะเสี่ยงเบาหวาน, สูบบุหรี่, ดื่มแอลกอฮอล์
   body_weight = น้ำหนัก
   body_height = ส่วนสูง
   waist = รอบเอว
   last_fgc = ระดับน้ำตาล(FCG) ---> DTX
   last_bps = ความดันโลหิต ซิสโตลิก
   last_bpd = ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก
   dm_risk1 = มีประวัติพ่อ แม่ ญาติพี่น้องสายตรงเป็นเบาหวาน
   dm_risk2 = รอบเอวเกิน ในชาย >=90 ซม. หญิง >= 80 ซม. หรือมีภาวะอ้วน ดัชนีมวลกาย >= 25
   dm_risk3 = เพศหญิงที่เคยมีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือมีบุตรที่น้ำหนักแรกเกิด
                     มากกว่า 4 กิโลกรัม
   dm_risk4 = มีประวัติการตรวจน้ำตาลในเลือดผิดปกติ จากการตรวจเลือด
                     โดยการงดอาหาร (FBS หรือ FPG) = 100 - 125 มก./ดล.
                     หรือ OGTT  = 140 - 199 มก./ดล.
   dm_risk5 = มีประวัติภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (ไตรกลีเซอไรด์) มากกว่าหรือเท่ากับ 250 มก./ดล.
                     หรือ HDL น้อยกว่า 35 มก./ดล.
   dm_risk6 = ความดันโลหิต >=140/90 หรือเคยมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง
                     หรือกำลังรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูงหรือไม่
   dm_risk7 = เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
   dm_risk = สรุปมีภาวะเสี่ยงเบาหวาน
   smoking = สูบบุหรี่
   drinking = ดื่มแอลกอฮอล์

     ผมได้เขียนรายงาน CUSTOM-ทะเบียนการคัดกรอง DMHT พร้อมภาวะเสี่ยง 7 ข้อ (ส่งออก Excel).cds เมื่อโหลดรายงานไป Import เข้าในฐานข้อมูลแล้ว สามารถใช้รายงานนี้ได้ที่เมนู   (1) เมนู รายงาน  ---> Report Central  ---> module :  Loei_report
   (2) เมนู ชื่อรายงาน name   ---> คลิกที่รายงานCUSTOM-ทะเบียนการคัดกรอง DMHT พร้อมภาวะเสี่ยง 7 ข้อ (ส่งออก Excel)  ---> จะปรากฏหน้าจอ เตรียมการพิมพ์รายงาน
   (3) ที่ Value  ให้คลิกเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไข ---> กรอกตัวเลข (ปี, รหัสอำเภอ, รหัสตำบล, รหัสหมู่บ้าน) ที่ต้องการ
   (4) ให้ติ๊กในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ส่งข้อมูลออกผ่าน Excel
   (5) คลิกปุ่ม Print     ขอ ขอบคุณ อ.อาร์ม , อ.โต , อ.แบงค์ ที่ให้คำแนะนำการใช้คำสั่งดึงรายงานนี้จนสำเร็จ มา ณ ที่นี้ด้วย ครับ...  รายงานนี้ใช้ได้กับโปรแกรม HOSxP_PCU เวอร์ชั่น 3.55.5.4 ขึ้นไป นะครับ...

     สามารถโหลดรายงาน CUSTOM-ทะเบียนการคัดกรอง DMHT พร้อมภาวะเสี่ยง 7 ข้อ (ส่งออก Excel).cds

คลิกที่นี่ครับ** loei_report_dmht4.rar **


     เมื่อโหลดไฟล์ได้แล้ว ให้แตกไฟล์ก่อน แล้วนำเข้ารายงาน
      ที่เมนู Tools --> Report Designer --> Import Report


วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU เป็นเวอร์ชั่น 3.55.5.4


     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.55.5.4  ได้เลยครับ อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check / Repair Table

เพิ่มช่องในการรับข้อมู
การบันทึกคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดัน  ---> แทบ การสัมภาษณ์
ที่เมนู ประวัติการเจ็บป่วย ---> มีรอยพับรอบคอหรือใต้รักแร้ดำ ---> (มี , ไม่มี)
                        ประวัติมีน้ำตาลในเลือดสูง(FPG100-125) (OGTT140-199) ---> (มี , ไม่มี)


ดาวโหลดไฟล์  HOSxP_PCU_Setup_3.55.5.4.rar   คลิกที่นี่ครับ


วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การบันทึกข้อมูลการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

     จากการตรวจสอบข้อมูล แฟ้ม ncdscreen ข้อมูลการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โปรแกรม OP-PP2010   แล้วโปรแกรมแจ้ง Error  ไม่มีข้อมูลความดันโลหิต ซิสโตลิก ครั้งที่ 2 และไม่มีข้อมูลความดันโลหิต ไดแอสโตลิก ครั้งที่ 2  ตามภาพ


     จากข้อมูลการ Update Program OP-PP2010 version: 3.0.42 For 2555 (22-03-2555) มีการแก้ไข ncdscreen ตามภาพ    จากแผนภูมิ แนวทางการจัดบริการคัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (จากโครงการน้ำพระทัยฯ)  เมื่อวัดความดันโลหิตครั้งแรกเกิน 120/80 มม.ปรอท จะต้องวัดความดันโลหิตครั้งที่ 2      ตามภาพวิธีการแก้ไข
     การบันทึกข้อมูลความดันโลหิต ครั้งที่ 2 ในโปรแกรม HOSxP_PCU       สามารถบันทึกได้ที่เมนู ระบบงานสำรวจข้อมูล  ดังนี้

     1. คลิกที่เมนู ระบบงานสำรวจข้อมูล  ---> ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (DM/Stroke/Obesity)
     2. จะปรากฏหน้าจอ ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (DM/Stroke/Obesity)


              (1) คลิกปุ่ม ค้นหา
             (2) พิมพ์ชื่อ นามสกุล  หรือ เลขบัตรประชาชนของผู้รับบริการ (Error จาก OP-PP2010)
             (3) คลิกปุ่ม ค้นหา
             (4) คลิกที่ชื่อรับบริการ
             (5) คลิกปุ่ม ตกลง

     3. จะปรากฏหน้าจอ ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (DM/Stroke/Obesity) ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 15 ปีขึ้นไป


             (1) คลิกปุ่ม ข้อมูลการคัดกรอง --> จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลสรุปผลการคัดกรองผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2555
             (2) คลิกวันที่ ที่ต้องการแก้ไขการคัดกรอง
             (3) คลิกปุ่ม แก้ไขการคัดกรอง

     4. จะปรากฏหน้าจอ บันทึกคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดัน


             (1) คลิกที่แทบ การวัดความดัน
             (2) คลิก เครื่องหมาย +  (ปุ่มนำทาง)
             (3) บันทึกข้อมูลความดันโลหิต ครั้งที่ 2
             (4) คลิกปุ่ม บันทึก
             (5) คลิกปุ่ม บันทึก
             (6) คลิกปุ่ม ปิด

     มี รพ.สต. หลายแห่ง ขอรายงานทะเบียนคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ส่งออก Excel) ใช้ดึงข้อมูลเป็นทะเบียนไว้ที่ รพ.สต.  ขอมาก็จัดให้ ครับ...

     แก้ไขรายงานให้แสดงระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Capillary Blood Glucose (FCG)
แสดงที่ฟิลด์  p1.last_fgc
สามารถโหลดรายงาน CUSTOM-ทะเบียนการคัดกรอง DMHT (ส่งออก Excel).cds

     คลิกที่นี่ครับ  Loei_report_dmht2.rar

     เมื่อโหลดไฟล์ได้แล้ว ให้แตกไฟล์ก่อน แล้วนำเข้ารายงาน
      ที่เมนู Tools --> Report Designer --> Import Report