วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.58.6.25

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.6.25
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table


What new in:  HOSxP PCU 3.58.6.25
ปรับปรุงระบบส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
     1) ให้สามารถส่งออกแฟ้ม NUTRITION ได้ทุกเดือน     2) เพิ่ม Link รหัสแพทย์แผนไทย ให้มีข้อมูล PROVIDER ส่งออกแฟ้ม PROCEDURE_OPD
ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายงานรายชื่อบุคคลอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)

    ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ให้งาน ICT จัดทำรายงานรายชื่อบุคคลอายุครบ 60 ปี

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-รายชื่อบุคคลอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้ค้นหาบุคคลอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)  ส่งออก Excel เพื่อ Copy ใส่ Sheet ข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล เพิ่มเติม ในกรณีที่มีอายุครบ 60 ปี หลังจากที่ได้จัดทำทะเบียนคัดกรองผู้สูงอายุแล้ว

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามอายุครบ 60 ปี (ตามช่วงวันเกิดที่เลือก)
     2) แสดงข้อมูลเฉพาะผู้ที่ยังไม่เสียชีวิต สถานะยังไม่จำหน่ายหน่ายจากบัญชี 1
     3) เรียงลำดับตาม Typearea 1 , 3
     4) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามวันเกิด

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK

 
    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_older8.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายงานรายชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

     ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ให้งาน ICT จัดทำรายงานรายชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้ส่งออก Excel เพื่อ Copy ใส่ Sheet ข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-รายชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ตามภาพ    เป็นรายงานสำหรับใช้ส่งออก Excel เพื่อ Copy ใส่ Sheet ข้อมูลผู้สูงอายุรายบุคคล

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามอายุ (อายุ 60ปีขึ้นไป)
     2) แสดงข้อมูลเฉพาะผู้ที่ยังไม่เสียชีวิต
     3) เรียงลำดับตาม Typearea 1 , 3
     4) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามวันเกิด

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK


    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_older7.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU