วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายงานทะเบียนติดตามโภชนาการเด็กนักเรียน

     รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนติดตามภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียน  ดังนี้
        1. รายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนติดตามโภชนาการเด็กนักเรียน  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามโภชนาการเด็กนักเรียน แสดงข้อมูลนักเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลงานโภชนาการ

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) เรียงลำดับตามโรงเรียน และชั้น

        2. รายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนติดตามนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน&อ้วน  ตามภาพ


     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนติดตามนักเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลงานโภชนาการ แสดงเฉพาะนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนเท่านั้น

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) แสดงเฉพาะนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน&อ้วน
     3) เรียงลำดับตามโรงเรียน และชั้น
 
    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_stu1.rar , lrt_stu2.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU