วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

การปรับปรุงรหัสสิทธิรักษาพยาบาลในการปรับปรุงรหัสสิทธิรักษาพยาบาล จะมีสองส่วนที่เกี่ยวข้องกันคือ ตาราง pttype และรหัสส่งออกของ 18 แฟ้ม ตามที่ทาง สสจ.เลยแจ้งให้แก้ไข คือการแก้ไขรหัสส่งออกในเมนูการส่งออก 18 แฟ้ม (ดังรูป) นะครับ ดังนั้นถ้าสถานบริการไหนยังกำหนดรหัสส่งออกไม่ถูกต้องให้แก้ไข ให้ถูกต้องด้วยนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

คู่มือการใช้งาน DsHOSxP For CANDOSTS

หลังจากที่ปลุกปล้ำทำพัฒนา DsHOSxP for CANDOSTS กันมาหลายสัปดาห์กับ อ.อาร์ม ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณเทคโนโลยีระบบประชุมทางไกลที่ทำให้เราได้สื่อสารกันง่ายและบ่อยขึ้น รวมถึงการทีสามารถจะรีโมทสอนการใช้งานหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยผ่าน Team viewer ,SKYPE หรือ Google talk ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีราคาถูกที่หาได้ง่าย ใช้ได้ดี (ถ้าใช้เป็น..นะครับ ฮี่ๆๆ)

วันนี้ DsHOSxP ในเวอร์ชั่น 54.4.26 สามารถนำเข้าข้อมูลจาก PCU ของ รพ. หรือ รพ.สต. แต่เนื่องจากว่าก่อนใช้งานจะต้องมีการปรับค่าของตารางที่จำเป็น 2 ตารางคือ person_behavior และ person_behavior_value_list นะครับ ซึ่งสามารถดาวโหลดตัวที่อัพเดตได้จาก ลิงค์นี้ครับ

http://www.upload-thai.com/download.php?id=c2a37092231e0e898048b38af88780ed

หลังจากที่ download ไฟล์มาไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์นะครับ ซึ่งไฟล์ที่ download จะมีดังนี้ครับ
1. DsHOSxP เวอร์ชั่นใหม่ ตัว Install
2. DsHOSxP.exe ตัวอัพเดต (ให้ copy ไปทับตัวเดิมใน c:\Programfiles\DsHOsXP\DsHOSxP.exe
2. person_behavior.cds
3. person_behavior_value_list.cds

ขั้นตอนที่ 1
การแก้ไขตาราง ใน HOSxP PCU โดยเข้าโปรแกรม HOSxP ด้วยรหัส admin และไปที่เมนู Tools - - > SQL Query
1. เลือกตาราง person_behavior
2. กดปุ่ม RUN
3. แก้ไขคำสั่ง select * from person_behavior เป็น delete from person_behavior
4. กดปุ่ม EXEc5. แก้ไขคำสั่ง delete from person_behavio person_behavior เป็น select * from person_behavio person_behavior
6. กดปุ่ม RUN (ข้อมูลในตาราง person_behavior จะหายไป)
7. กดปุ่ม OPEN เลือกไฟล์ person_behavior จะไฟล์ที่ดาวโหลดไว้
8. กดปุ่ม appen
9. กดปุ่ม update อีกสักครั้งเพื่อความมั่นใจ.และให้ทำขั้นตอนเดิมเช่นเดียวกันกับตาราง person_behavior_value_list.cds

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งโปรแกรม DsHOSxP

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ ไฟล์ติดตั้ง DS_HOSxP_upgrade_54.4.26 เพื่อติดตั้งโปรแกรม DsHOSxP
2. โปรแกรมจะติดตั้งไปที่ C:\Programfiles\DSHOSxP
3. หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้ copy ไฟล์ DsHOSxP.exe ไปทับไฟล์เดิมที่ C:\Programfiles\DSHOSxP

เพียงแค่นี้โปรแกรม DsHOSxP ก็พร้อมใช้งานแล้วคร้าบ..

หลังจากที่ปรับตาราง และติดตั้งโปรแกรม DsHOSxP แล้วในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลเพื่อเอาไว้สำหรับใช้งาน CANDOSTS และการส่งออกนะครับ โดยขั้นตอนการทำงานจะมีดังนี้
1. ปรับข้อมูลพื้นฐานในเรื่องพฤติกรรมให้เป็นค่า default โดยสามารถทำได้เองทีละ person (ถ้าขยัน) หรือจะใช้ tools DsHOSxP ปรับก็ได้โดยสามารถปรับที่ละหมู่บ้าน หรือจะปรับข้อมูลที่ละ 1 หลังคาเรือนก็ได้ครับ โดยให้เข้าใช้งานโปรแกรม DsHOSxP และไปที่เมนู Tools เครื่องมือ---->ระบบงาน PCU -->ระบบสำรวจพฤติกรรมระบบสำรวจพฤติกรรมสามารถปรับปรุงข้อมูลพฤติกรรมในบัญชี 1 โดยทำทีละหมู่บ้าน หรือจะเลือกทำเป็นบ้านเลขที่ หรือจะเลือกช่วงอายุก็ได้ และกำหนดค่าพื้นฐาน 15 ข้อ และวันที่ปรับปรุง หลังจากนั้นกดปุ่มทำการปรับปรุงทั้งหมด โปรแกรมก็จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมพื้นฐานรายบุคคลในบัญชี 1 ให้เรียบร้อยโรงเรียนเมืองเลย..2. หลังจากทำการปรับปรุงค่าพื้นฐานของบุคคลแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของ นสค.แต่ละท่านต้องไปปรับปรุงข้อมูลของบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ ให้ตรงกับความเป็นจริงทีละคนแล้วละครับ ซึ่ง นสค.เจ้าของพื้นที่แต่ละท่าน เช่น ใครมีภาวะเสี่ยงต่างๆ ฯลฯ ก็ให้ไปปรับปรุงเอาเองรายบุคคลครับ
3. ที่สำคัญข้อมูลอื่นๆของ CANDOSTS จะเกี่ยวข้องกับระบบบัญชีต่างๆ ครับ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี 1,2,3,4,5,6,7 ต้องทำให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันด้วย ไม่งั้นรายงานของ CANDOSTS ก็จะประมวลผลออกมาไม่ถูกต้องนะครับ และรายละเอียดของบุคคลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องด่วน ก็คือ
1. โรคประจำตัว
2. ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
3. ความพิการ

4. เมื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ดูผลการรายงานข้อมูล CANDOSTS ในโปรแกรม DsHOSxP โดยเข้าไปที่เมนู ระบบงาน PCU-->ระบบงาน CANDOSTS โดยเมนูแรกที่จะแนะนำคือ เมนูเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคนในเมนูนี้จะแสดงรายชื่อ นสค.แต่ละท่าน และหมู่บ้านรับผิดชอบ5. ให้ตรวจสอบรายชื่อ นสค.ของแต่ละ รพ.สต.ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ไปปรับปรุงรายชื่อบุคลากร และupdate หมู่บ้านรับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับ

6. หลังจากนั้นให้เข้าไปตรวจสอบที่รายงาน CANDOSTSมีคำถามการใช้งานฝากไว้ที่เวปบอร์ด สสจ.เลย ได้เลยครับ

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

สปสช.เขต 8 แจ้งผลการส่งข้อมูลแวะเข้าไปติดตามข้อมูลในเวป สปสช.เขต 8 มีข้อมูลการแจ้ง สถานบริการในจังหวัดเลยที่ยังไม่ส่งข้อมูลบางเดือน เป็นส่วนขาดที่ผมคิดว่าคงช่วยให้เราช่วยกันคิดแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น แห่งไหนมีปัญหาลองหาทางแก้ไขช่วยกันดูครับ

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

ประชุม online เครือข่าย HOSxP ทีมเมืองเลย ครั้งที่2ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า ทุกครั้งที่มีก้าวแรก..มักจะมีก้าวที่สองและสามตามมา เช่นเดียวกับการค้นหาแนวทางในการเรียนรู้พัฒนา ถ้าหากว่าเราไม่ยอมจำนนต่อปัญหาและอุปสรรค เรามักจะพบทางออกเล็กๆ ที่สามารถขยายให้เป็นรูกว้างๆได้เสมอ การประชุมเครือข่าย Admin HOSxP ทีมเมืองเลยในครั้งที่ 2 นี้ก็เช่นกันครับ ..

คำถามที่เราเคยสงสัยกันว่า Teamtalk จะรับการเข้าร่วมประชุมสูงสุดแบบนี้ได้สักเท่าไหร่ การประชุมครั้งที่ 2 แสดงให้เราได้เห็นว่าอย่างน้อย 28 user สามารถเข้าใช้งานทั้งภาพและเสียงได้อย่างพอทน ซึ่งจริงๆยังมีปัจจัยในเรื่องของ internet ของแต่ละแห่งที่ยังมีความพร้อมไม่เหมือนกัน บาง รพ.ใช้ร่วมกับระบบ internet ทั้งโรงพยาบาล บางแห่งมี internet เฉพาะ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ความรู้ความเข้าใจในการเซตระบบก็ยังทำได้ไม่ดี..แต่ก็ได้เห็นว่าทีมเมืองเลยเรามีการพัฒนา

หลังจากทดลองผ่าน teamtalk พวกเราทดลองการประชุมวิชาการผ่านระบบ tvonline ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีราคาถูกที่พอจะจ่ายได้ ผมเชื่อครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ และเป็น Real time มากกว่านี้ แต่เราก็คิดถึงค่าใช้จ่ายที่จะมีตามมาด้วยเช่นกัน ข้อดีของการใช้ระบบถ่ายทอดสัญญานแบบ tvonline แน่นอนว่าสัญญาณอาจจะดีเลย์ไปบ้าง แต่ความคมชัดของภาพและเสียงน่าจะดีกว่า..ซึ่งพวกเราก็ได้พิสูจน์กันอีกทีในการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมจาก ทางส่วนกลางเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์ในวันนี้เวลา 10.00 น. คุณภาพของสัญญาณก็พบว่าสามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้ดีพอสมควร..

ทีมเมืองเลยเหมือนเด็กกำลังเตาะแตะ..ล้มลุกคลุกคลานไปบ้าง..
ตั้งไข่ได้..อีกหน่อยก็วิ่งสบาย ปรือ..ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ประชุม online เครือข่าย HOSxP ทีมเมืองเลยเป็นความพยายามครั้งที่เท่าไหร่..ผมก็จำไม่ได้แล้วละครับสำหรับการจัดประชุมเครือข่าย online แต่ก็อย่างว่าแหละครับทุกครั้งที่ผิดพลาดหรือล้มเหลว ล้วนแล้วแต่เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ทั้งนั้น.. ในช่วงวันที่ 5 และ 7 เมษายน ทีมเครือข่าย HOSxP ทีมเมืองเลยได้จัดประชุม online กันอีกครั้ง โดยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Admin ของ รพ. ประชุมในส่วนของ HOSxP และ กลุ่ม Admin ของ สสอ.และ รพ.สต. ประชุมในส่วนของ HOSxP PCU โดยใช้โปรแกรมในการประชุม Team talk และ ใช้โปรแกรมนำเสนอคือ โปรแกรม joim.me
ผลการประชุมกลุ่ม Admin โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 แห่งครับ
คือ สสจ.เลย,รพร.ด่านซ้าย ,รพ.เอราวัณ,รพ.เชียงคาน,รพ.ผาขาว,รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ,รพ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น และ รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ซึ่งในส่วนของ Admin ทีมโรงพยาบาลไม่ค่อยมีปัญหามากนักครับ เพราะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับเทคนิคและโปรแกรมสำหรับการประชุมค่อนข้างดี รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาลค่อนข้างจะมีความพร้อมอยู่แล้ว รวมทั้งระบบ internet ความเร็วสูงที่มีทุกโรงพยาบาล.. สำหรับโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดเลยอาจจะยังไม่ทราบข่าวหรือยังไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือไม่ก็ไม่มีเวลาว่างคงต้องรอดูในการประชุมครั้งต่อไปครับ ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลกำหนดประชุมกันทุกวันอังคาร..วันละ 1 ชม. คะแนนเต็ม 10 ผมให้ 8.5 สำำหรับการประชุมครั้งนี้ในส่วนของทีม Admin สสอ.และ รพ.สต. ทีมเมืองเลย วันนี้ค่อนข้างคึกคักครับ แม้ว่าจะมาไม่ครบแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยทีเีดียว มีจำนวนที่เข้าชม joim.me เท่าที่ผมดูจากตัวเลขสูงถึง 15 แห่ง และมี สสอ.เข้าร่วมประชุมดังนี้ครับ สสจ.เลย,สสอ.เมือง,สสอ.ผาขาว,สสอ.ด่านซ้าย,สสอ.นาแห้ว,สสอ.เอราวัณ,สสอ.เชียงคาน,สสอ.วังสะพุง,สสอ.ภูเรือ,สสอ.เมือง และทีม Admin โรงพยาบาลที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยทีม สสอ.ในการติดตั้งระบบให้

ปัญหาของทีม สสอ.คงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการใช้งานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารยังไม่พร้อม ทำให้การประชุมค่อนข้างจะติดขัดบ้าง คงเป็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขกันต่อไป แต่ในส่วนการรับสัญญาณภาพและเสียงน่าจะได้ประมาณ 70-80 เปอร์เซนต์ ผลการประชุมมีการโต้ตอบได้ค่อนข้างดีครับ ซึ่งในครั้งหน้าหากมีการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมมากกว่านี้น่าจะทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพดีขึ้น ถ้าคะแนนเต็ม 10 ผมให้ 7 สำหรับการประชุมวันนี้

ต้องบอกว่าการใช้เทคโนโลยีในการประชุม online แบบนี้ไม่ง่ายครับ ทำครั้งสองครั้ง มีปัญหาแล้วจะถอดใจเลิกใช้ไปเลยคงไม่ได้เรียนรู้อะไร เท่าที่ทำมากับเครือข่ายโรงพยาบาลอื่นๆ ผมประชุมกันมากว่า 10 ครั้งแล้ว ได้เรียนรู้ลองใช้โปรแกรมมาหลายตัว จนลงตัวกับชุดเครื่่องมือในปัจจุับันนี้ ..

ต้องขอบคุณทีม ICT จังหวัดเลยครับ ที่ช่วยดูแลและเป็นกำลังใจ คอยช่วยเหลือสนับสนุนน้องๆทีม Amdin รพ.และ Admin สสอ.มาด้วยดีตลอด HOSxP และ HOSxP PCU ทีมจังหวัดเลยจะว่าไปเหมือนเด็กเพิ่งเกิดได้ 2-3 เดือนเองครับ แต่ถ้าได้มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหากันบ่อยๆ คงก้าวกระโดดได้ในขวบปี..