วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การงดจัดสรรงบประมาณชั่วคราว (Pending) ของข้อมูลงวดที่ 1 ปี 55 (ก.ค.-ต.ค.54)

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยบริการในจังหวัดเลยทุกแห่งด้วยนะคะ ที่ไม่ถูก pending ในงวดที่ 1/55 ซึ่ง สปสช. ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/Pending1_20111219.pdf ค่ะ

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การปรับปรุงฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP

    รายงานการให้บริการวัคซีน

    โหลดรายงาน กันได้ที่นี่ครับ **report_vac.zip**

คู่มือการบันทึกข้อมูล ANC

  โหลดคู่มือ กันได้ที่นี่ครับ **key_anc.zip**
คู่มือการบันทึกข้อมูล FP
 โหลดคู่มือ กันได้ที่นี่ครับ **key_fp.zip**

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การบันทึกข้อมูล HOSxP_PCU เพื่อส่งออก 21 แฟ้ม

วันนี้ มีคู่มือการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP_PCU เพื่อส่งออก 21 แฟ้ม สนย. มาฝากครับ เป็นคู่มือที่บอกถึง Definition, ลักษณะแฟ้ม ของแต่ละแฟ้ม การบันทึกข้อมูลต้องคีย์ข้อมูลอะไร คีย์ที่ไหน ข้อมูลจึงจะครบถ้วน สมบูรณ์

โหลดคู่มือการบันทึกข้อมูลฯ ดังกล่าว กันได้ที่นี่ครับ ** data-record 21 file.zip**

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Webborad สสจ.เลย ฟื้นคืนชีพแล้ว

ตอนนี้ webbord สสจ.เลย ได้กลับฟื้นคืนชีพ หลังจาก spam โจมตีมาเมื่อครั้งก่อน
ขอให้ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก และติดตามผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้มได้ที่

อัพเดตโปรแกรม OP-PP2010 for 2555541128

โปรแกรม OP-PP2010 for 2555 มีตัวอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่เป็น OP-PP2010_55_541128
ดาวน์โหลดได้ที่ เว็ป สสจ.เลย งาน ICT หรือ http://203.157.173.9/ict/index.php