วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.56.4.9

          แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.56.4.9
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check / Repair Table


          หลังจาก Update Version HOSxP_PCU 3.56.4.9 แล้วมีข้อความเตือน
Warning: Inventory event not defined: event_call_sp_check_stock_draw_list_tx
จะแก้ไขอย่างไร ?

วิธีการแก้ไข ?

   1. ที่เมนู Tools >> เลือก System setting

   2. จะปรากฏหน้าจอ System setting
        (1) เลือก Inventory
        (2) เลือก Stored procedure manager

   3. จะปรากฏจอ Inventory stored procedure
        (1) เลือก Check_stock_deliver_detail  >> กดปุ่ม: Save  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
        (2) เลือก Check_stock_draw_list  >> กดปุ่ม: Save  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
        (3) เลือก Check_stock_draw_list_tx  >> กดปุ่ม: Save  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
        (4) เลือก Check_stock_item_drugitems_stat  >> กดปุ่ม: Save  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
        (5) เลือก Trigger  >> Install inventory trigger  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK
                    >> Create Event  >> Done.  >> กดปุ่ม: OK

    4.  ปิดโปรแกรม HOSxP PCU
    5.  เปิดโปรแกรม HOSxP PCU ใหม่