วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานแสดงรายชื่อประชากรและหลังคาเรือนรับผิดชอบของ อสม.

     ผมได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายงานแสดงรายชื่อประชากรและหลังคาเรือนรับผิดชอบของ อสม.    ตามภาพ
     เป็นรายงานที่แสดงรายชื่อประชากรและหลังคาเรือนรับผิดชอบของ อสม.  ประกอบด้วยข้อมูล จำนวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ, บ้านเลขที่, ชื่อ-สกุล, วดป.เกิด, อายุ(ปี), เลขบัตรประชาชน
และประเภทการอยู่อาศัย(0-มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน, 1-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง, 2-มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง, 3-มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขต)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต, 4-ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามารับบริการ)

     แสดงข้อมูลตามชื่อหมู่บ้านที่เลือก, ตามชื่อ อสม.ที่รับผิดชอบบ้านนั้น
     เรียงลำดับตามบ้านเลขที่
     ไม่รวมคนตาย (ติ๊กเลือกเสียชีวิต)


   ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Adminโรงพยาบาลท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/

      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCUวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานแสดงรายการนัดหมาย(นัดทั้งหมด มาตามนัดจริง ไม่มาตามนัด) แยกตามคลินิก

     รพ.นาด้วง  ขอรายงานรายงานแสดงรายการนัดหมาย(นัดทั้งหมด มาตามนัดจริง ไม่มาตามนัด) แยกตามคลินิก

      ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน CUSTOM-รายงานแสดงรายการนัดหมาย(นัดทั้งหมด มาตามนัดจริง ไม่มาตามนัด) แยกตามคลินิก  ตามภาพ     เป็นรายงานที่แสดงวันที่นัด, HN, ชื่อ-สกุล, ผู้นัด, กิจกรรม(ที่นัดมา), และที่อยู่
     แสดงข้อมูลตามคลินิกที่เลือก, และรายการนัดหมาย เลือกรายการนัดทั้งหมด หรือมาตามนัดจริง หรือไม่มาตามนัดได้

     กิจกรรม = ดึงจากฟิลด์ ที่คีย์ในช่อง: ประเภทการนัดหมาย  ในแทบ: การนัดหมาย

     ต้องการใช้รายงานนี้... ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Adminโรงพยาบาลท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://www.lo.moph.go.th/moph/
      ระบบรายงาน  >>  รายงาน  HOSXP PCU