วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR

     รพ.สต. อยากได้รายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-รายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR  ตามภาพ     เป็นรายงานความครอบคลุมวัคซีน MMR
     แสดงข้อมูลผู้มารับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีน MMR  แสดงวันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล,  เลขบัตรประชาชน, อายุ(ปี), อายุ(เดือน), MMR1, MMR2, MMRs, บ้านเลขที่, หมู่ที่, ตำบล อำเภอ จังหวัด และ อสม. ที่รับผิดชอบ

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันเกิด ที่เลือก
     2) แสดงเฉพาะวัคซีนที่มีรหัสส่งออก (export_vaccine_code)
MMR1 ใช้ export_vaccine_code="061"
MMR2 ใช้ export_vaccine_code="073"
MMRs ใช้ export_vaccine_code="072"
     3) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามวันเกิด

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK


    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_mr2.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายงานทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2

     รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนผู้รับบริการการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2
     แสดงข้อมูลผู้มารับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีน MMR2 ดึงข้อมูลจากระบบงานเชิงรับ One stop service แสดงวันที่รับบริการ, ชื่อ - สกุล,  เลขบัตรประชาชน, อายุ(ปี), การวินิจฉัย ICD10 = concat(vs.pdx,"  ", vs.dx0,"  ", vs.dx1,"  ",vs.dx2) as Dx, รหัสส่งออก, วัคซีน,  Lot No. , วันหมดอายุ, วันนัดครั้งต่อไป, บ้านเลขที่, หมู่ที่, ตำบล อำเภอ จังหวัด และ อสม. ที่รับผิดชอบ

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่รับบริการ ที่เลือก
     2) แสดงเฉพาะวัคซีนที่มีรหัสส่งออก (export_vaccine_code="073")
     3) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(villagecode) และเรียงตามงวันที่รับบริการ

     รายงานนี้ สามารถส่งออก Excel ได้ ดังนี้
     1) ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้า  Print to File
     2) Type:   ให้ Drop down เลือก Excel File
     3) Where:  ให้ คลิกที่ปุ่ม: ...
     4) คลิกที่ปุ่ม: OK

     การบันทึกข้อมูลการรณรงค์ฉีดวัคซีน MMR2 ในโปรแกรม HOSxP PCU  ดังนี้     1) แผนก:      ให้ Drop down เลือก อื่นๆ
     2) แทบ: การวินิจฉัย  ICD10 = Z274  Need for immunization against measles-mumps-rubella [MMR]
     3) แทบ: Vaccine  ให้ Drop down เลือก วัคซีน MMR2  (รหัสส่งออก = 073)

    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_mr1.rar ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน
หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

      บริการออนไลน์  >> รวม link งาน ICT  >> ระบบรายงาน  >> รายงาน  HOSxP PCU


วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.58.4.23

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.4.23
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table


ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ