วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP_PCU version: 3.57.4.1

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP_PCU  เป็นเวอร์ชั่น 3.57.4.1
ได้เลยครับ  ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

What new in:  HOSxP_PCU version: 3.57.4.1
     - ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.57.1.7 มีตารางเพิ่มขึ้น 301 ตาราง
     - มีการปรับปรุงระบบคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง

ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเปิดโรงพยาบาลหนองหิน โดยมีท่าน นพ.สสจ.เลยเป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนของการเตรียมการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้พูดคุยกับพี่เลี้ยงของโรงพยาบาลหนองหิน คือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภูกระดึง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้ขั้นต่ำดังนี้ แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องแม่ข่าย (server) HOSxP 1 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายสำรอง (Slave) HOSxP 1 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต 1 เครื่อง ตู้ Rack 42 U 1 ตู้ เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA 1 เครื่อง Swich 3 เครื่อง Access point 3 เครื่อง ลูกข่าย เครื่องตั้งโต๊ะ (PC) ทั้งหมด 32 เครื่อง ดังนี้ งานเวชระเบียน+ประกัน 4 เครื่อง, ER 2 เครื่อง, OPD 2 เครื่อง, ห้องตรวจ 3 เครื่อง, ทันตกรรม 2 เครื่อง, ชันสูตร 2 เครื่อง, X-ray 1 เครื่อง, เวชปฏิบัติ 2 เครื่อง, แพทย์แผนไทย 1 เครื่อง, กายภาพบำบัด 1 เครื่อง, IPD 2 เครื่อง, ห้องยา 4 เครื่อง, การเงิน 1 เครื่อง, บริหาร 3 เครื่อง, ห้องประชุม (Conferrence) 1 เครื่อง เครื่องพกพา (Notebook) IT 1 เครื่อง, ประกัน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Laser ทั้งหมด 10 เครื่อง ดังนี้ งานประกัน 2 เครื่อง, เวชปฎิบัติ 2 เครื่อง, IPD 2 เครื่อง, การเงิน 2 เครื่อง, บริหาร+IT 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์หัวเข็ม ทั้งหมด 6 เครื่อง ดังนี้ งานประกัน (Register) 2 เครื่อง, ออกบัตรนัด 2 เครื่อง, ชัณสูตร 1 เครื่อง, X-ray 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Termal 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction 1 เครื่อง เครื่อง Scanner 2 เครื่อง เป็นแบบความเร็วสูง 1 เครื่อง เครื่อง Webcammera 2 เครื่อง เครื่องอ่าน Smart card 2 เครื่อง เครื่องอ่าน finger print 2 เครื่อง อุปกรณ์ conferrence 1 ชุด