วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

รายงานทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ

      รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ

     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบน  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนการบันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ แสดงข้อมูลผูู้ป่วย และผู้รับบริการที่ได้บันทึกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (Special Project) ในเขตรับผิดชอบ

    คีย์ข้อมูลในระบบงานเชิงรับ  > One stop service  > Special Project

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ให้บริการ

    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_spe1.rar  ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย


วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

รายงานทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ

     รพ.สต. อยากได้รายงานทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ
     ผมจึงได้ออกแบบ/เขียนรายงาน  CUSTOM-LRT-ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบน  ตามภาพ     เป็นรายงานสำหรับใช้เป็นทะเบียนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ
แสดงข้อมูลผูู้ป่วย และผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน

     คีย์ข้อมูลในระบบงานเชิงรับ  > One stop service > Community Service

    เงื่อนไขที่ใช้ในรายงานนี้ คือ
     1) แสดงข้อมูลตามช่วงวันที่บันทึก ที่เลือก
     2) เรียงลำดับตามหมู่บ้าน และวันที่ให้บริการ

    ต้องการใช้รายงานนี้ lrt_cs1.rar  ให้ติดต่อกับ Admin อำเภอ / Admin โรงพยาบาล  อำเภอท่าน หรือดาวโหลดรายงาน ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย