วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แจ้งให้ รพ.สต. ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น HOSxP PCU 3.58.1.23

     แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.1.23
ได้เลยครับ...  อย่าลืม Upgrade Structure, Serial Check  และ  Check/Repair Table

What new in:  HOSxP PCU 3.58.1.23
     - ปรับปรุงระบบส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
     - แก้ Bug HOSxP PCU 3.57.12.17 ที่คีย์ข้อมูลการฝากครรภ์จากที่อื่น แต่ไม่ส่งออกแฟ้ม ANC


ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่ครับวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ดูงาน รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (27 มกราคม 2558)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ทีม IT Thailoei ได้รับโอกาสจากท่าน นพ.สสจ.เลย ให้ไปศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ OPD Palerless ที่ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทีมงาน 18 ชีวิต ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม และให้ข้อแนะนำ เพื่อนำมาพัฒนางานในส่วนของ OPD Palerless แถมยังได้ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านอื่น เช่น Datacenter การดูงานครั้งนี้สิ่งที่ประทับใจคือ การบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ที่บันทึกข้อมูลการพยาบาลและการรักษา ของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน ทุกคน ทุกจุดบริการ บันทึกข้อมูลของตนเองได้ละเอียด และสามารถสื่อสารในองค์กรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ รพ.ทั้ง 2 แห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA) เรียบร้อยแล้ว