วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

การแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูลการแท้ง(ABORTION)

     จากการตรวจสอบฐานข้อมูล HDC จังหวัดเลย ข้อมูลแฟ้ม LABOR พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่คลอดจำนวนหนึ่ง ทั้ง ๆที่ความเป็นจริงน่าจะคลอดแล้ว และข้อมูลวิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ไม่มีข้อมูลการแท้ง(ABORTION) เลย

     เมื่อตามมาตรวจสอบที่โปรแกรม HOSxP PCU ปรากฏว่า วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ไม่มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูลการแท้ง(ABORTION)  ตามรูปภาพวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูล การแท้ง(ABORTION)
     - เปิดตาราง person_labour_type  เพิ่มข้อมูล ABORTION  ตามรูปภาพ
วิธีการคีย์ข้อมูล เพื่อให้ส่งออกข้อมูลแฟ้ม LABOR ฟิลด์ วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ 
ในหญิงตั้งครรภ์ที่แท้ง (ABORTION)  ดังนี้

      1. เข้าเมนู : ระบบบัญชี 1-8  >>  ระบบบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์)
          (1) คลิกปุ่ม : ค้นหา/แก้ไข  >> เลือกผู้รับบริการ
          (2) ค้นหา: กรอก ชื่อ สกุล  หรือเลขบัตรประชาชน >> คลิกปุ่ม : ค้นหา
          (3) คลิกเลือกรายชื่อคนที่ต้องการแก้ไข >> คลิกปุ่ม : ตกลง

      2. จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์
          (1) คลิกแทบ : ข้อมูลการคลอด
กรณีแท้งบุตรที่บ้าน หรือนอกสถานพยาบาล  ตามรูปภาพ          (2) คลิกแทบ : ข้อมูลการฝากครรภ์
จำหน่ายออกจากบัญชี  ตามรูปภาพวิธีดำเนินการ กรณีไม่มีรหัสสถานพยาบาล 00000 (ให้เลือก) 

      1. เข้าเมนู : Tools  >> System setting
      2. จะปรากฏหน้าจอ System setting ตามรูปภาพ          (1) คลิกที่แทบ : รหัสสถานพยาบาล >> จะปรากฏหน้าจอ รายการสถานพยาบาล
          (2) คลิกปุ่ม : เพิ่มรายการ
          (3) Code : 00000  ประเภท : ไม่ระบุ   ชื่อ : ไม่ระบุ
          (4) คลิกปุ่ม : บันทึก

     เพียงเท่านี้ ก็จะสามารถส่งออกข้อมูลแฟ้ม LABOR ฟิลด์ วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์
ในหญิงตั้งครรภ์ที่แท้ง (ABORTION)  ได้แล้วครับ...